Poštovani čitaoci želimo vas informisati, da možete slati našoj redakciji autorska dijela u formi pisanog teksta (sa slikama) ili videa, koja se odnose na životne događaje zabilježene ili snimljene na ulicama naših gradova ili drugih lokacija.